Hoeveel CO2, reistijd en kosten kan uw organisatie besparen?

ontdek het met de mobiliteitsanalyse van MobilityLabel

Mobiliteitsanalyse van MobilityLabel

MobilityLabel faciliteert werkgevers met het inzichtelijk maken en optimaliseren van mobiliteit. Met onze geavanceerde mobiliteitsanalyses zien organisaties waar het woon-werkverkeer valt te verbeteren, welk beleid hier het beste bij past en kunnen ze ontdekken wat vanuit het oogpunt van mobiliteit hun beste vestigingsplaats is.
Bent u op zoek naar een goede analyse van het woon-werkverkeer van uw medewerkers? Wilt u weten hoeveel kilometers uw medewerkers reizen? En hoe ze dat doen? Wat de CO2-uitstoot is van al die reisbewegingen? En wilt u weten hoeveel medewerkers ook op een andere manier zouden kunnen reizen? Voor wie OV of fiets wel of niet een alternatief zou zijn? En wat het thuiswerkpotentieel is? Het antwoord op deze vragen – en méér – krijgt u met de mobiliteitsanalyse van MobilityLabel.

mobiliteitsanalyse
mobiliteitsanalyse

Wilt u een goed beeld krijgen van de emissies, reistijden en verbeterpotentieel van uw huidige mobiliteitsaanpak, dan is een mobiliteitsanalyse van MobilityLabel een goede keus. Op basis van uw medewerkersbestand, krijgt u een kwantitatieve en gevisualiseerde analyse van het woon-werkverkeer van uw medewerkers: In een spreidingsdiagram ziet u de geografische spreiding van de woonadressen van uw medewerkers. In een aparte woon-werk-visualisatie ziet u de verschillende routes die voor uw medewerkers het snelst zijn. Tezamen geeft dat een goede indicatie van de herkomst van uw woon-werkverkeer. Daarnaast ontvangt u een reistijdenoverzicht dat van elke medewerker aangeeft wat de snelste route per auto is en per OV, zowel aangegeven per enkele reis als per week (op basis van parttimefactor of aantal kantoordagen). Vanzelfsprekend inclusief kostenberekeningen en de CO2-impact, gebaseerd op de gestandaardiseerde CO2-emissiefactoren. Tot slot geven we met onze tool ‘MobilityAnalyst’ het CO2-bespaarpotentieel van uw mobiliteit bij bepaalde scenario’s. (bijvoorbeeld: hoeveel mensen wonen in een e-bike-radius van 15 fietskilometers rondom uw kantoor? En voor hoeveel automobilisten is OV een acceptabel alternatief gegeven hun specifieke woonadres?). Hiermee is een mobiliteitsanalyse van MobilityLabel een ideaal vertrekpunt als nulmeting of quick scan van uw mobiliteitssituatie.

Met een mobiliteitsanalyse van MobilityLabel kun je bereikbaarheid nauwkeurig en objectief kwantificeren en werk je ‘vanzelf’ aan duurzame mobiliteit!

Stappenplan mobiliteitsanalyse

 • Stap 1: intake

  Aanleveren van het woonadressenbestand.
  Afstemming over de doelstelling en de te gebruiken parameters en rekenregels.

 • Stap 2: berekening

  Uitvoeren alle benodigde berekeningen, rekening houdend met de woon- en kantoorlocaties, aantal werkdagen, files, actuele OV-dienstregelingen, etc.

 • Stap 3: terugkoppeling

  Terugkoppeling van uw totale mobiliteitsplaatje, inclusief alle kentallen rondom reistijd, -kosten en uitstoot, zowel op totaal- als op individueel niveau.

 • Stap 4: simulatie

  U ontvangt 3 maanden toegang tot de tool ‘MobilityAnalyst’, waarmee u zelf uiteenlopende mobiliteitsscenario’s kunt doorrekenen en vergelijken.

Mobiliteitsanalyse met behulp van MobilityAnalyst

Met de MobilityAnalyst-tool kunnen werkgevers objectief en overzichtelijk in kaart brengen wat het effect is van specifieke werkgeversmaatregelen in termen van reiskosten, reistijd en CO2-uitstoot.
De tool maakt direct inzichtelijk wat het effect van thuiswerkbeleid, fietsbeleid of bijvoorbeeld OV-beleid is op de medewerker, het bedrijf en het milieu.
Door te spelen met schuifjes en waarden maakt de gebruiker zelf scenario’s aan en ziet direct de cijfermatige terugkoppeling van de geselecteerde maatregelen.
Ervaar zelf in onze demo het gemak van MobilityAnalyst!

demo
Mobiliteitsanalyse met MobilityAnalyst-tool

Fact-based scenario’s gebaseerd op uw situatie en wensen: u maakt ze eenvoudig en on-the-spot met MobilityAnalyst.

MobilityAnalyst in de praktijk

Bij de mobiliteitsanalyses van MobilityLabel ontvangt de opdrachtgever toegang tot de analyse- en simulatietool ‘MobilityAnalyst’. MobilityAnalyst helpt in het vinden van relevante besparings-scenario’s en kwantificeert deze direct, óók bij complexe of ‘gestapelde’ maatregelen.
MobilityAnalyst faciliteert werkgevers met het inzichtelijk maken en optimaliseren van mobiliteit. Hiermee zien organisaties waar het woon-werkverkeer valt te verbeteren en welk beleid hier het beste bij past. Vanzelfsprekend worden alle berekeningen zeer nauwkeurig uitgevoerd, op basis van concrete woon-werkverplaatsing (exacte OV-, auto- en fietsroutes), het exacte aantal kantoordagen per medewerker, actuele OV-dienstregelingen en reeële file-verwachtingen.

 • Wat nu als medewerkers die op minder dan 5 fietskilometers enkele reis wonen, op de fiets naar kantoor zouden komen, hoeveel CO2 valt daar dan mee te besparen?
 • Wat als iedereen die meer dan 30 minuten enkele reis reist, voortaan 1 extra dag zou thuiswerken, onder de voorwaarde dat hij nog steeds 3 dagen op kantoor is, hoeveel reiskosten besparen we daarmee?
 • En hoeveel werkplekken en parkeerplekken hebben we dan nodig?

Selecteer zelf het gewenste scenario en zie direct de impact op úw organisatie.

Door de aantrekkelijk gevisualiseerde en begrijpelijke weergave is MobilityAnalyst ook bij uitstek geschikt voor gebruik in bijvoorbeeld stakeholder-workshops over bijvoorbeeld duurzame mobiliteit of kostenreductie.

Begin vandaag nog met besparen:

demo offerte download infosheet

Tarieven mobiliteitsanalyses

Waarmee kunnen we u van dienst zijn?

0-500 medewerkers

2.000

 • u ontvangt:
 • cijfermatige analyse van uw huidige situatie
 • gedetailleerd reistijdenoverzicht per medewerker (auto|OV|fiets)
 • toegang tot MobilityAnalyst om zelf mobiliteitsscenario’s te creëren en analyseren
 • geografische visualisaties woonadressen en routes
offerte aanvragen

500-1000 medewerkers

2.250

 • u ontvangt:
 • cijfermatige analyse van uw huidige situatie
 • gedetailleerd reistijdenoverzicht per medewerker (auto|OV|fiets)
 • toegang tot MobilityAnalyst om zelf mobiliteitsscenario’s te creëren en analyseren
 • geografische visualisaties woonadressen en routes
offerte aanvragen

1000-2000 medewerkers

2.500

 • u ontvangt:
 • cijfermatige analyse van uw huidige situatie
 • gedetailleerd reistijdenoverzicht per medewerker (auto|OV|fiets)
 • toegang tot MobilityAnalyst om zelf mobiliteitsscenario’s te creëren en analyseren
 • geografische visualisaties woonadressen en routes
offerte aanvragen

Maatwerk

op aanvraag

 • Is uw organisatie groter dan 2000 medewerkers? Of heeft u vragen die wellicht niet in dit dienstenoverzicht vallen? Neem dan gerust contact op. We bespreken graag uw individuele situatie en wensen in een vrijblijvend gesprek.
offerte aanvragen
 • U ontvangt bij onze mobiliteitsanalyses altijd een cijfermatige analyse van uw huidige situatie in onze online-omgeving op factoren als reistijden, afstanden, kosten en CO2-uitstoot.
 • Daarnaast ontvangt u een gedetailleerd reistijdenoverzicht per medewerker, per modaliteit (auto, OV en fiets).
 • U kunt onbeperkt en interactief mobiliteitsscenario’s creëren en analyseren middels de MobilityAnalyst-tool op basis van gegevens van úw bedrijf en úw medewerkers. Standaard krijgt u 3 maanden toegang, eventueel te verlengen op abonnementsbasis. Met MobilityAnalyst kunt u verder inzoomen op zeer diverse mobiliteits-indicatoren op het gebied van kosten, CO2-uitstoot, reistijden, medewerker-histogrammen en vitaliteit. Geformuleerde scenario’s zijn op te slaan en desgewenst tot op individueel medewerkerniveau te bekijken.
 • Bij onze diensten ontvangt u geografische visualisaties van alle woonadressen en woon-werk-routes en uw eigen mobilitylabel als weergave van uw mobiliteitsgerelateerde CO2-uitstoot.

reistijd, kosten en CO2 besparen begint met een mobiliteitsanalyse van MobilityLabel

Wat als de voor de hand liggende maatregelen niet het gewenste resultaat opleveren?

Bij het optimaliseren van uw woon-werkverkeer zijn veel maatregelen mogelijk. Als u echter de gewenste besparing in reiskosten of uitstoot hiermee toch niet bereikt, dan is het wellicht zinvol om te onderzoeken of de locatie van uw kantoor niet aan verandering toe is. Vooral als uw huurcontract binnenkort afloopt, of als fusies, overnames of centralisatiebewegingen een rol spelen.
Voor organisaties met actieve of passieve verhuisplannen heeft MobilityLabel enkele unieke tools in huis die u bij andere bureau’s niet tegen zult komen.
Zo vertalen wij desgewenst het totale medewerkerbestand van uw organisatie in een unieke heatmap van Nederland die exact aangeeft hoe gunstig elke mogelijke locatie voor úw organisatie is vanuit het perspectief van woon-werkverkeer. Tot op de vierkante kilometer doorgerekend: Hoe groener gekleurd, des te gunstiger de totale reistijd of CO2-uitstoot voor uw organisatie daar zou zijn. Vanzelfsprekend houden onze heatmaps rekening met alle woonadressen, aantal werkdagen, gewenste en mogelijke manieren van reizen, en natuurlijk actuele fileverwachtingen en dienstregelingen.

Het lijkt wellicht strijdig: een mobiliteitsambitie of duurzaamheids-probleem oplossen door te verhuizen. Toch is het echter niet zo vreemd als je realiseert dat een groot deel van de HR-kosten en vaak meer dan 60% van de CO2-footprint mobiliteitsgerelateerd is.

Ons advies is daarom: Laat bij het heroverwegen van uw locatie(s) de mobiliteit in belangrijke mate meewegen.
Het mes snijdt hierbij aan 3 kanten: De medewerker ervaart minder reistijd en file, de werkgever ervaart minder reiskosten én het milieu wordt minder belast.

Meer weten? Vraag vandaag nog een offerte aan!

offerte

Wat is het milieu-label van uw kantoor waard als dat kantoor simpelweg op de verkeerde plek staat?

Waarom MobilityLabel?

Onze USP's op een rijtje

 • Klantgericht en klantspecifiek

  MobilityLabel rekent nauwkeurig door wat de daadwerkelijke bereikbaarheid van úw kantoor voor úw medewerkers is. Wij geloven niet in ‘goede of slechte bereikbaarheid’ in het algemeen, maar rekenen zo nauwkeurig mogelijk uw situatie door en bepalen met úw beleidsparameters uw bespaarpotentieel.

 • Objectief en onafhankelijk

  Onze analyses en rapportages zijn onafhankelijk en niet gekleurd door andere belangen dan de uwe. Wij zijn geen vastgoedbemiddelaar en adviseren niet over andere aspecten dan bereikbaarheid.

 • Exact

  MobilityLabel werkt niet met algemene kentallen, generieke postcodetabellen of hemelsbrede afstanden. Wij rekenen alle routes, reismogelijkheden en dienstregelingen door. Een locatie-advies heeft -mede door de miljoenen berekeningen die hier vaak aan ten grondslag liggen- daardoor een minimale doorlooptijd van 2 weken.

 • Fact-based

  Wij schrijven geen lange rapporten, maar laten de cijfers, feiten en visuals het verhaal doen. In een heldere intake besteden we veel aandacht aan het scherp krijgen van de juiste uitgangspunten zodat de uitkomsten mono-interpretabel zijn.

 • Flexibel

  Zo overzichtelijk als onze standaardproducten zijn, zo veelzijdig zijn de toepassingsmogelijkheden. Door slimme parameters en finetuning is er vrijwel geen mobiliteitsoptimalisatie te bedenken die wij met onze modellen en software niet aankunnen.
  Naast onze standaard-diensten leveren wij ook aanvullend maatwerk.

 • Duidelijk en scherp geprijsd

  Onze diensten zijn overzichtelijk opgezet, waarbij we er maximaal voor zorgen dat u als opdrachtgever weet wat u kunt verwachten. De tarieven voor onze standaardproducten zijn scherp geprijsd, net als eventueel maatwerk.

 • No nonsense

  Onze output is helder gevisualiseerd, bevat weinig jargon en is in hoge mate zelfverklarend. Mede daarom wordt onze output in veel organisaties gebruikt om verschillende stakeholders bij de besluitvorming te betrekken, zoals ondernemingsraden en directieteams.

 • Vertrouwelijk

  Vanzelfsprekend behandelen we uw opdrachtverstrekking en de gegevens die wij daarvoor nodig hebben vertrouwelijk. Wij begrijpen dat herhuisvesting veelal een gevoelig onderwerp is dat vaak samenhangt met fusies, overnames of reorganisaties.
  Helaas treft u op onze sites daardoor weinig concrete klantcases of referenties aan.

reistijd, kosten en CO2 besparen begint met een mobiliteitsanalyse van MobilityLabel

christiaanMobiliteitsanalyse van MobilityLabel: minder reistijd, kosten en CO2